Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 522/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 190/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie rozbiórki urządzenia wodnego

II SA/Ka 3121/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawego

II SA/Ka 1462/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ka 2203/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy nakazania likwidacji zbiornika wodnego

II SA/Gl 587/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Gl 16/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-07-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie odszkodowania za szkody związane z naruszeniem stosunków wodnych na nieruchomości

II SA/Ka 159/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-14

skarg Z.A. oraz S.K. i S. P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód

II SA/Gl 395/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie likwidacji przyłącza wodociągowego

II SA/Gl 509/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego