Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 663/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne

II SA/Gl 646/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki

II SA/Gl 757/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 645/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej na gruncie przy realizacji prac objętych pozwoleniem wodnoprawnym

II SA/Gl 301/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 122/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego