Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 73/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.