Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

II SO/Gl 126/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrasttruktury w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego

II SA/Gl 137/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego