Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 229/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 0

I OSK 316/12 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 316/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 317/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 317/12 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 762/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OZ 255/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z...