Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SAB/Wa 754/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3090/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 3529/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2741/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 83/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej A.B. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 3123/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia własności nieruchomości oraz wniosku Miasta [...] Prezydenta Miasta [...] o zawieszenie postępowania

I SA/Wa 2598/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego post...

I SA/Wa 3477/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Skarga G. N. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3478/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Skarga G. N. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3480/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Skarga G. N. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   19