Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 930/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę nie...

I OZ 931/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę nieruchomości...

I OSK 890/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez województwo własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 875/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji

I OSK 1278/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie nabycia własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 1486/07 - Postanowienie NSA z 2008-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę