Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 350/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. O. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07, odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tego Sądu , sygn. akt I SA/Wa 60...

I SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia mienia z mocy pr...

I SA/Wa 298/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat nieruchomości zajętej pod drogę

I SA/Wa 1569/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 1498/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 482/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 902/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

I OZ 944/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości