Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 880/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 1000/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmioci...