Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 546/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości zajętej pod drogę