Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 13/09 - Wyrok NSA z 2009-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia własności gruntu zajętego pod drogę publiczną uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

I OSK 86/09 - Wyrok NSA z 2009-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia własności nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

I SA/Wa 208/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat nieruchomości z mocy prawa

I SA/Wa 1434/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia własności nieruchomości zajętej pod drogę

I SA/Wa 174/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 570/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 576/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia nieruchomości pod drogę

I SA/Wa 639/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 918/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 898/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę
1   Następne >   3