Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1016/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , znak: [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia przejścia nieruchomości na własność gminy

I OSK 3154/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OZ 1532/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania