Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1498/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1315/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 715/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 2005/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I OZ 222/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odpisów skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i przekazania sprawy do ...

I OSK 1020/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia mienia z mocy prawa z dniem 1 stycznia1999 r.

I SA/Wa 1993/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 1798/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 495/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości odmówić A. B. przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego.

I OSK 1104/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   8