Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 285/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 1295/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania