Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 222/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odpisów skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i przekazania sprawy do ...

I OZ 517/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 285/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 781/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i p...

I OZ 1895/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabyci...

I OZ 1295/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania