Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 781/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i p...

I OSK 145/16 - Wyrok NSA z 2016-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1569/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I OSK 2465/14 - Wyrok NSA z 2016-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 739/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania