Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SA/Wa 902/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia