Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 793/16 - Wyrok NSA z 2018-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2404/17 - Wyrok NSA z 2018-04-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1140/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 292/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OZ 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 140/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie postępowania odwoławczego

I OZ 661/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 283/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [..] w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

I OSK 679/16 - Wyrok NSA z 2018-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I OZ 1973/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   4