Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 350/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 482/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 944/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości