Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1169/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1170/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1265/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SAB/Wa 151/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 2650/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-10

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Przemysław Żmich (spr.), po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Powiatu [...] od decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości oddala sprzeciw.

I SA/Wa 1631/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1398/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2353/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2352/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 1027/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   10