Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1631/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1658/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-11

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Wesołowska po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy [...] od decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1662/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 329/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1816/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 1810/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] lipca 2019 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 431/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-17

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Wesołowska, , , po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Powiatu [...] na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomośći oddala sprzeciw.

I SA/Wa 1971/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] sierpnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 462/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 467/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   2