Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 138/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1250/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 45/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 46/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 820/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 354/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1331/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 419/17 - Wyrok NSA z 2017-10-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OSK 319/17 - Wyrok NSA z 2017-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1001/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   35