Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 956/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 1235/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2264/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji

I SA/Wa 960/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Skarga B. L. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 739/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Kosińska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy Miasta [...] od decyzji Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę oddala sprzeciw.

I SA/Wa 959/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1296/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2133/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Skarga Prezydenta [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przekazania prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2132/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Skarga Prezydenta [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przekazania prawa własności nieruchomości

I OSK 594/17 - Wyrok NSA z 2019-01-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   2