Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1711/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1616/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 3703/18 - Wyrok NSA z 2019-04-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 761/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 751/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2282/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 774/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 1456/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 769/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 758/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   4