Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 385/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania

I SA/Wa 998/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 584/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 794/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 406/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. przez gminę prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 227/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 88/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SA/Wa 11/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 835/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2383/17 - Wyrok NSA z 2019-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji