Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 3153/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1711/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 248/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1472/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 507/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 ...

I SA/Wa 70/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem [...] stycznia 1999 r. z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 131/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 2896/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r . własności nieruchomości przez gminę

I SA/Wa 2511/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi M. S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności
1   Następne >   +2   6