Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 57/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OPP 57/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-08

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 496/13 ze skargi na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OPP 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-16

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wniosku W. E. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na przewlekłość postępowania post...

I OPP 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji