Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OPP 57/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OPP 57/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-08

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 496/13 ze skargi na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OPP 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-16

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wniosku W. E. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na przewlekłość postępowania post...

I OPP 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OPP 17/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga A. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, sygn. akt I SA/Wa 1895/13

I ONP 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1183/11

I ONP 4/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

Wniosek J. M. i G. M. o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie ze skargi J. M. i G. M. stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 580/15 w sprawie ze skargi J. M. na niewykonanie przez Wojewodę M. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1183/11 post...