Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 2203/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego