Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SAB/Wa 197/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1002/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-16

skarg H. B. i J. B. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1406/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy