Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

II SA/Gl 369/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną

II SA/Gl 181/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

II SA/Gl 137/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego

II SA/Gl 958/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach

II SA/Gl 958/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

II SA/Gl 331/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

II SAB/Gl 43/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości