Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

II SA/Gl 369/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną

II SA/Gl 181/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

II SA/Gl 331/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę