Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 793/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. O/Z w J. G. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe 'A' sp. z o. o. w J. G. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r.

I FSK 1690/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji

I FSK 1691/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji

I SA/Go 387/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-06

Skarga: Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego ZUS na decyzję : Dyrektora Izby Skarbowej nr [...] w przedmiocie : zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Go 541/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r.

I SA/Łd 1104/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

I SA/Kr 1167/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie udzielenia interpretacji co do sposobu i zakresu stosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych

I SA/Kr 1152/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za 2004 i 2005 r.

I FSK 1687/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji

I SA/Łd 737/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ustalającej prawidłową wysokość podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   31