Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 500/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości

FSK 810/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

FSK 1230/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku od towarów i usług od lutego do października 1999 r.,

FSK 1543/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r. odrzucić skargę kasacyjną.

FSK 1979/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r.

FSK 1458/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nauki zawodu

FSK 1920/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. Ośrodek Zamiejscowy w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. odrzuca skargę kasacyjną.

FSK 2379/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

FSK 2002/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Andrzeja i Renaty W. na decyzje Izby Skarbowej w S. /Ośrodek Zamiejscowy w K./ (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. oraz odsetek za zaległości podatkowe

I FSK 253/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-16

Skarga kasacyjna na postanowienie NSA w sprawie ze skargi P. T. na postanowienie SKO w K. Nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia uprawniającego do wydania bonów paliwowych
1   Następne >   +2   +5   +10   14