Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FSK 1690/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji

I FSK 1691/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji

I FSK 1687/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji

II FZ 683/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-26

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. , nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2002

I FZ 651/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności E. K. jako członka zarządu Spółdzielni Pracy T. w W. za zaległości podatkowe spółdzielni w podatku od towarów i usług za czerwiec 2003 r. wraz z odsetkami za zwłokę ...

I FSK 1217/06 - Postanowienie NSA z 2008-07-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2003 r.

II FSK 35/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie doręczenia uwierzytelnionych odpisów dokumentów

II FSK 77/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 r.

II FZ 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-25

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości straty poniesionej w 2000 r.

I FSK 194/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, kwiecień, wrzesień, październik i grudzień 2000 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100