Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 1081/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Wr 635/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Wr 1256/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r.

I FSK 1057/07 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od towarów i usług

V SA/Wa 211/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

I SA/Rz 167/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-16

Sprawa ze skargi M. Sp. z o.o. w R. na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FSK 1638/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w E. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

III SA/Po 70/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym

I SA/Kr 165/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie przyznania zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem pojazdów

III SA/Wa 139/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100