Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 3390/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r.

II FSK 2099/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r.

II FSK 2817/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

II FSK 3023/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Wniosek w przedmiocie kary porządkowej.

II FSK 2245/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej

II FZ 1083/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2008

II FSK 2384/11 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r. i 2006 r.

II FZ 1117/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

II FZ 901/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 2205/12 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej

II FZ 876/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   36