Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II FZ 497/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

II FZ 335/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej M.K. od wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt I SA/Gd 745/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku , nr [...], [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.

I FSK 1249/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku od towarów i usług za II kwartał 2013 r.

I FZ 199/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. , nr [...], w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz dokonania zabezpieczenia na majątku

I GZ 199/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I FZ 200/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. , nr [...] w przedmiocie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za miesiące od st...

I FSK 1341/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2011 r. oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe zlikwidowanej spółki cywilnej