Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 72/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za I, II i III kwartał 2011 r. oraz wysokości podatku do zapłaty za okres od stycznia do września 2011 r.;

I SA/Lu 653/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2015 r.

VIII SA/Wa 599/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości za 2019 r.

III SA/Wa 1016/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r.

III SA/Wa 2759/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-01

Skarga W. L. na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2008

V SA/Wa 2114/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

III SA/Wa 2327/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

I SA/Op 28/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r.

I SA/Op 29/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I kwartał 2015 r.

I SA/Po 674/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia[...] września 2020 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2020 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   27