Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 92/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku VAT za miesiąc lipiec 2005r.

I SA/Kr 2191/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia[...] nr [...] w przedmiocie podatku rolnego za rok 2002

I SA/Kr 127/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-08

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok

I SA/Kr 2741/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-29

skarg 'W' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od maja 2001 do grudnia 2001 r.

I SA/Kr 131/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-08

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2003r.

I SA/Kr 133/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-08

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2004r.

I SA/Kr 135/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-08

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2004r.

I SA/Kr 138/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2004r.

I SA/Kr 138/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-08

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2004r.

I SA/Kr 403/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100