Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 276/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005r.,

I SA/Kr 413/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Wniosek w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

I SA/Kr 418/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Wniosek w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

I SA/Kr 822/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-22

Skarga na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

I SA/Kr 1255/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 r. w kwocie 309 660 zł

I SA/Kr 1432/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Wniosek w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, z dnia [...] , nr [...] odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadku w kwocie 3 801 zł.

I SA/Kr 1342/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu nie wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2001 r.

I SA/Kr 2611/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności osoby trzeciej

I SA/Kr 1549/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-18

Skarga L. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych

I SA/Kr 233/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-22

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2000r.
1   Następne >   +2   +5   9