Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Op 244/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Op 282/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości

I SA/Op 255/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Op 252/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Op 254/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Op 281/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów

I SA/Op 283/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości

I SA/Op 316/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I SA/Op 253/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług