Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Op 28/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r.

I SA/Op 29/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I kwartał 2015 r.

I SA/Op 385/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Op 132/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-22

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na decyzje SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r.

I SA/Op 133/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-22

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na decyzje SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 r.

I SA/Op 505/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące luty, marzec, maj, lipiec i sierpień 2012 r.

I SA/Op 378/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Op 91/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu IV raty podatku rolnego za 2019 r.

I SA/Op 30/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za II kwartał 2015 r. oraz podatku do zapłaty za czerwiec 2015 r.

I SA/Op 197/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy uchylenia w wyniku wznowienia postępowania ostatecznej decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r.
1   Następne >   2