Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 141/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta C. w przedmiocie ulgi płatniczej

I SA/Kr 373/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie opłaty uzdrowiskowej

II FSK 1993/08 - Postanowienie NSA z 2009-11-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w B. na interpretację Burmistrz Miasta i Gminy B. nr (...) w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

I SAB/Sz 3/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy G. w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2003

I SA/Sz 218/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na postanowienie Burmistrza Miasta B. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn

I SA/Op 319/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości

I SAB/Sz 4/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy G. w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2004

I SA/Sz 218/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-25

Skarga J. L. na postanowienie Burmistrza Miasta B. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn

III SA/Wa 1475/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta i Gminy B. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Wr 147/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-25

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta i Gminy K. W. w przedmiocie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
1   Następne >   2