Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 1993/08 - Postanowienie NSA z 2009-11-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w B. na interpretację Burmistrz Miasta i Gminy B. nr (...) w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

III SAB/Wa 38/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-19

Wniosek o sprostowanie zarządzenia w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w rozpatrzeniu odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2009 r.