Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 902/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza L w przedmiocie nierozpoznania wniosku o uchylenie decyzji wymierzających podatek od nieruchomości za lata 2001

I SAB/Kr 9/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SAB/Sz 16/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania wniosku o uchylenie decyzji wymierzającej podatek od nieruchomości za lata 2001

I SA/Wr 1161/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Kr 1744/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Gminy K. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SAB/Sz 4/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie nierozpoznania wniosku o uchylenie decyzji wymierzających podatek od nieruchomości za lata 2001

III SAB/Wa 29/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie bezczynności organu w przekazania odwołania od decyzji

I SAB/Rz 3/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-25

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

I SAB/Łd 6/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-18

Sprawa ze skargi Ł. S. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta O. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2014

II FSK 1797/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Kartuzach w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
1   Następne >   3