Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Go 237/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy [...]

I SAB/Sz 25/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-10

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za 2013 r.

I SA/Po 778/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-03

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SAB/Sz 1/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007

I SAB/Go 8/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-25

skarg M.T. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza w przedmiocie wznowienia postępowania w podatku od nieruchomości za 2016 rok uzupełnia wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim sygn. akt I SAB/Go 8/20 w ten sposób, że dodaje pkt 5 o treści 'W pozostałej części