Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 25/22 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2022-01-24

Sprawa ze skargi A. C. na zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy z [...] r. znak [...] o dokonaniu wpłat z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca