Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 394/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-27

Sprawa ze skargi J. M. przeciwko Burmistrzowi Ozimka o odszkodowanie

I SA/Op 194/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie podatku od nieruchomości