Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Op 5/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie braku wydania w wyniku wznowienia postępowania decyzji w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi